TELC

Nasza Szkoła należy oficjalnie do sieci TELC. Jest to instytucja edukacyjna o wysokim standardzie nauczania języka polskiego.
TELC  to renomowana sieć szkół zlokalizowanych na całym świecie, która oferuje kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Cechą charakterystyczną tej szkoły jest profesjonalizm i jakość nauczania.

Nasza Szkoła należąca oficjalnie do sieci TELC to doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy pragną skutecznie nauczyć się  języka polskiego i rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne.

Dzięki wysokiej jakości nauczania i szerokiemu wyborowi kursów językowych, każdy może znaleźć program odpowiedni dla siebie i osiągnąć swoje cele językowe.

W naszej szkole oferujemy kurs przygotowawczy do egzaminu TELC, który kończy się oficjalnym egzaminem.

Nasz kurs stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób, które dążą do uzyskania zezwolenia na długoterminowy pobyt rezydenta Unii Europejskiej.

Certyfikat z języka polskiego wydawany przez TELC (The European Language Certificates) potwierdza kompetencje
w języku polskim jako języku obcym i jest uznawany na terenie Unii Europejskiej.

 Ponadto, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wykazu poświadczeń znajomości języka polskiego, które są wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ten certyfikat staje się oficjalnym dokumentem potwierdzającym umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie minimum B1.

Certyfikaty językowe TELC są szeroko uznawane przez różne instytucje, pracodawców, uczelnie wyższe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (w zależności od wymogów uczelni). Dodatkowo, posiadanie takiego certyfikatu umożliwia kwalifikowanie się do programu stypendialnego Socrates/Erasmus.

Format egzaminu TELC wyróżnia się tym, że jest dwustopniowy (dual), co oznacza, że przeprowadza się kompleksową ocenę umiejętności na dwóch poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (GER). Każdy student, który pomyślnie przejdzie przez ten egzamin, zostanie poddany dokładnej ocenie swoich zdolności językowych w zakresie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Otrzyma także precyzyjną informację dotyczącą poziomów B1 i B2.