fbpx

Potwierdź stopień znajomości języka polskiego jako obcego i zdobądź  międzynarodowy certyfikat ECL z języka polskiego!

ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) to egzamin obejmujący języki państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym języka polskiego, oparty o jednolity, niezawodny i obowiązujący standard oceny znajomości języków obcych.Jego początki sięgają 1992 roku, a cechą charakterystyczną jest porównywalność wyników egzaminacyjnych i certyfikatów we wszystkich egzaminowanych językach. Egzamin jest akredytowany przez organizację EALTA (European Association for Language Testing and Assessment). Sieć ośrodków egzaminacyjnych tworzą uniwersytety, szkoły wyższe i szkoły językowe.
Jednostką koordynującą jest Centrum Języków Obcych Uniwersytetu w Pécs (Węgry).

Profil egzaminu z języka polskiego
ECL potwierdza pisemną i / lub ustną znajomość ogólnego języka polskiego, w zakresie tematów związanych z życiem osobistym i zawodowym, odpowiednio na poziomach: A2, B1, B2, C1, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.
Egzamin ECL nie zawiera testów gramatycznych, koncentruje się na praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych sprawdzając 4 kompetencje językowe:

Część pisemna:

  • rozumienie tekstu czytanego,
  • umiejętność pisania.

Część ustna:

  • rozumienie ze słuchu,
  • umiejętność mówienia.

Korzyści:
udokumentowana znajomość polskiego na międzynarodowym rynku pracy jest dodatkowym atutem,
nawet, jeśli praca bezpośrednio nie wiąże się z Polską,
znajomość języka rzadkiego, jakim jest m.in. język polski, jest cechą wyróżniającą wśród pracodawców,
uznawalność egzaminu na wielu uczelniach na terenie UE oraz w instytucjach publicznych,
potwierdzenie znajomości języka polskiego egzaminem zwiększa motywację do systematycznej nauki.

W 2014 roku siedmiu naszych studentów zdecydowało się zdać egzamin ECL. Po odbyciu kursu przygotowującego w naszej szkole uzyskali bardzo dobre rezultaty. Pięciu z nich uzyskało poziom A2, dwóch B1.

Pin It on Pinterest

Share This